Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Usein kysyttyä - Suomen suurlähetystö, Nikosia : Palvelut : Usein kysyttyä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Nikosia

Embassy of Finland
P.O.BOX 21438, 1508 Nicosia, Cyprus
Puh. +357-22-458 020, S-posti: sanomat.nic@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysyttyä

Asevelvollisuusasiat

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1§ määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun kun hän täyttää 60 vuotta.

Seitsemän vuotta ulkomailla

Asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa. Tällöin asevelvollisen ei tarvitse tehdä mitään hakemusta vaan aluetoimisto lähestyy häntä ilmoituksella. Tämä edellyttää, että asevelvollisen tiedot ovat oikein Suomen väestötietojärjestelmässä.

Mikäli monikansalaisuuden perusteella vapautuksen saanut asevelvollinen muuttaa Suomeen alle 30-vuotiaana, hänet voidaan määrätä palvelukseen - paitsi jos hän on jo suorittanut jonkun toisen maan asevelvollisuuden.

Mikäli henkilö, jolla on oikeus vapautukseen hakeutuu palvelukseen, niin hän ei voi enää vedota kyseisiin monikansalaisuuspykäliin vapautuakseen palveluksesta. Lisätietoja asevelvollisuuden suorittamisesta Suomessa löytyy puolustusvoimien verkkosivulta.

Kyproksen lainsäädännön mukaan saarella asuvan Kyproksen kansalaisen on suoritettava asepalveluksensa Kyproksella.  Velvollisuus alkaa miehen 18-vuotis syntymäpäivästä ja jatkuu tämän 50. syntymäpäivään saakka.

Suomessa asuvien asevelvollisuusikäisten miespuolisten Kyproksen kansalaisten sekä kaksoiskansalaisten (Suomi/Kypros) tulee ennen matkaansa Kyprokselle tarkistaa asepalvelusta koskeva tilanteensa.  Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä Kyproksen suurlähetystöön Helsingissä.

Lisää tietoa Kyproksen kansalaisuuslainsäädännöstä ja asevelvollisuudesta Kyproksella Kyproksen ulkoministeriön verkkosivuilla (Information for overseas and repatriated Cypriots).

Avioliiton solmiminen

Suomen edustustoissa ei voida vihkiä avioliittoon. Mikäli vihkiminen tapahtuu ulkomaan viranomaisen edessä, tulee olla yhteydessä asianomaisen maan edustustoon Suomessa vihkimismenettelyn ja tarvittavien asiakirjojen selvittämiseksi.

Joillakin ulkomailla työskentelevillä suomalaisilla evankelisluterilaisen seurakunnan papeilla on oikeus vihkiä avioliittoon ulkomailla. Tällöin vihkiminen tapahtuu Suomen lain mukaan.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko:
 

Tiedot siivilivihkimisestä Kyproksella  (English /celebration of civil marriages).

Henkilötiedustelut

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Kyprokselta:

Henkilötiedustelut tulee esittää kirjallisesti Ulkoasiainministeriölle.

Ulkoasiainministeriö
PL 176
00023 Valtioneuvosto
kirjaamo.um@formin.fi

Lisätiedustelut: virkatodistus@formin.fi ja +358 9 1605 5324.

Asiakirjan tai osoitetiedon hankkimiseen tulee olla oikeudellinen peruste, ja palvelusta peritään toimitusmaksu.

Lisätietoa:
Asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen ulkomailta

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 29.8.2017


© Suomen suurlähetystö, Nikosia | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot