Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Maahantuloluvat - Suomen suurlähetystö, Nikosia : Palvelut : Maahantuloluvat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Nikosia

Embassy of Finland
P.O.BOX 21438, 1508 Nicosia, Cyprus
Puh. +357-22-458 020, S-posti: sanomat.nic@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Maahantuloluvat

Viisumi

Suomi soveltaa Schengenin yleissopimusta, jonka muut jäsenet ovat Saksa, Hollanti, Belgia, Luxemburg, Ranska, Itävalta, Italia, Espanja, Portugal, Kreikka, Ruotsi ja Tanska (poislukien Grönlanti ja Färsaaret), Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekki, Slovakia, Unkari,Slovenia Sveitsi ja Malta. Lisäksi erillisten sopimusten kautta mukana ovat Andorra, Monaco, San Marino, Vatikaani, Norja ja Islanti. EU-maista Iso-Britannia, Irlanti, Bulgaria , Romania ja Kypros eivät kuulu sopimuksen piiriin. (27.2.2012 alkaen Bulgariaan voi matkustaa Schengenin sopimusta noudattavien maiden myöntämillä viisumeilla ja oleskeluluvilla).

Schengen-valtiot ovat yhteisesti päättäneet ulkovaltojen kansalaisten liikkumisesta alueellaan ja minkä valtioiden kansalaisilta vaaditaan viisumi. Viisumivelvollisen maan kansalaisella tulee aina olla viisumi saapuesasan Schengen-valtioiden alueelle. Kuitenkin, jos viisumivelvollisen maan kansalaisella on jonkin Schengen-valtion myöntämä oleskelulupa, hän ei tarvitse viisumia siirtyessään toiseen Schengen-maahan. Tällöin oleskelun keston on oltava alle kolme (3) kuukautta ko. maassa.  

Schengen-viisumia haetaan matkan pääkohteena olevan maan suurlähetystöstä tai konsulaatista. Jos suunniteltu matka kohdistuu ainoastaan Suomeen, viisumia tulee hakea Suomen tai Suomea edustavan maan edustustosta.  Jos matkalla ei ole yhtä pääkohdetta, tulee viisumia hakea sen Schengen-maan edustustosta, mihin ensimmäisenä saavutaan. Kyproksella Suomi edustaa Ruotsia viisumiasioissa. Schengen-viisumia Suomeen tai Ruotsiin tulee hakea henkilökohtaisesti Suomen suurlähetystöstä Nikosiassa. 

Viisumihakemukseen vaadittavat liitteet:

  • Huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu viisumihakemuslomake, lomakkeen saa myös suurlähetystöstä
  • Yksi, värillinen, alle 6 kk vanha passivalokuva, josta henkilö on tunnistettavissa, ks. Poliisin valokuvaohje
  • Hyväksytty, voimassa oleva passi, jonka tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta suunnitellun matkan jälkeen ja sen on oltava myönnetty viimeisten kymmenen (10) vuoden aikana.
  • Voimassa oleva Kyproksen oleskelulupa (voimassa vähintään 3 kk matkan päättymisen jälkeen).
  • Hotellivaraus ja/tai kutsukirje
  • Lentolippuvaraus (mikäli viisumi myönnetään, viisumia haettaessa esitettävä maksettu meno-paluulippu).
  • Matkustusvakuutus, jonka voimassaolo kattaa viisumin voimassaolon ja alueellisesti koko Schengen-alueen. Vakuutuksen korvaussumman tulee olla vähintään 30 000 euroa, ja vakuutuksen tulee kattaa äkillisestä sairastumisesta ja tapaturmista aiheutuneet kustannukset (ml. potilaan kotiinkuljetus) sekä kotiuttamiskustannukset kuolemantapauksen sattuessa.
  • Selvitys hakijan toimeentulosta matkan aikana
  • Viisumimaksu (ks. Palveluhinnasto), maksetaan hakemusta jätettäessä. Maksua ei palauteta, vaikka viisumi evättäisiin.
  • Hakijalta voidaan pyytää myös muita kuin edellä mainittuja selvityksiä, kuten matkareittiin, kulkuneuvoihin ja paluumatkaan, toimeentuloon sekä varallisuuteen ja työpaikkaan liittyviä selvityksiä.

Viisumihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti edustustoon hyvissä ajoin ennen matkaa. Hakemuksen käsittely kestää noin kaksi viikkoa. Lisätietoja saa numerosta 22 458 020.

Henkilöille, joiden viisumi on evätty, annetaan päätöstä koskevan ilmoituksen ohella erillinen oikaisuvaatimusohje. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä vain hakija itse tai viisumihakija voi kirjallisesti valtuuttaa kutsujan tai muun henkilön edustamaan itseään.

Euroopan Unionin kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä voivat oleskella, tehdä työtä, harjoittaa ammattia ja opiskella Suomessa rekisteröimättä oleskeluoikeuttaan korkeintaan kolme kuukautta ilman oleskelulupaa. Jos oleskelu kestää kauemmin, tulee oleskelu rekisteröidä paikallispoliisin luona. Mikäli perheenjäsen on viisumivelvollinen kolmannen maan kansalainen, tulee hänen hakea viisumia Suomeen matkustamista varten. Lisätietoja EU-kansalaisen oleskelusta ja oikeudesta työntekoon saa maahanmuuttoviraston ja työministeriön sivuilta.

Muut kuin Euroopan Unionin kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä hakevat määräaikaista oleskelu- ja työlupaa Suome Päätöksen oleskeluluvan myöntämisestä tekee maahanmuuttovirasto. Lisätietoja saa numerosta 22 458 020.

TulostaJaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Päivitetty 7.4.2014


© Suomen suurlähetystö, Nikosia | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot