Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Konsulära tjänster - Finlands ambassad, Nicosia : Tjänster

FINLANDS AMBASSAD, Nicosia

Embassy of Finland
P.O.BOX 21438, 1508 Nicosia, Cyprus
Tel. +357-22-458 020, E-post: sanomat.nic@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Konsulära tjänster

Ambassaden bistår finska medborgare och utländska medborgare som är permanent bosatta i Finland. Ambassaden ger allmän vägledning i frågor som rör de finska myndigheternas service och den enskildes rättsskydd på Cypern.

Ambassaderna kan också bistå medborgaren från andra nordiska länder eller EU-länder med hjälp inom ramen för de samarbetsavtal som råder. Konsulära tjänsterna handlar främst om rådgivning och handledning.  

Information ges också om de cypriotiska myndigheternas funktions- och tillvägagångssätt, samt om allmänna reseomständigheter. Ambassaden står till förfogande som finsk myndighet bl.a. i passärenden, rättsliga frågor och ärenden för notarius publicus. Dessutom bistår ambassaden finländare som vistas tillfälligt i Cypern med hjälp vid nödsituationer.

Utländska medborgare får dessutom hjälp med frågor som rör inresetillstånd. Ambassaden bistår också finska myndigheter exempelvis i ärenden som gäller medborgarskap, folkbokföring, värnplikt och familjerätt samt anordnande av förhandsröstningar.  

Ambassaden har också utarbetat en beredskapsplan för krissituationer.

Vare sig man stannar permanent eller vistas tillfälligt i landet kan man registrera sig hos ambassaden genom att göra en reseanmälan på utrikesministeriets sidor. Det går också att göra reseanmälan med sms eller via mobiltjänst. Mobiltjänstens address är m.formin.fi och numret för sms är +358 400 358 300.

Utländska medborgare får dessutom hjälp med frågor som rör inresetillstånd. Ambassaden bistår också finska myndigheter exempelvis i ärenden som gäller medborgarskap, folkbokföring, värnplikt och familjerätt samt anordnande av förhandsröstningar.  

Notarius publicus, legaliseringsärenden, offentligt köpevittne

Finlands ambassad kan i enlighet med lag om konsulära tjänster i begränsad omfattning sköta uppgifter som notarius publicus:

  • Bestyrka namnteckningar, ID-handling måste förevisas
  • Bestyrka kopia av dokument, originaldokumentet måste alltid förevisas
  • Ta emot erkännande av faderskap, avgiftsfritt
  • Utfärda levnadsintyg, ID-handling måste förevisas
  • Utfärda intyg till finska medborgare, till utländska medborgare som är permanent bosatta i Finland och i särskilda fall också till andra utländska medborgare
  • Fungera som offentligt köpevittne när det gäller överlåtelse av fastigheter i Finland

I de flesta länder räcker ett s.k. apostille-intyg som bevis för ett dokuments äkthet. I Finland får man intyget bl. a. hos notarius publicus. Övriga legaliseringsåtgärder krävs inte. Varken Finlands ambassad eller konsulat kan utfärda apostille-intyg.

På Cypern utfärdas Apostille-intyg på Ministry of Justice, tel:+357 22805964

  • Ambassadens kundservice är öppen: tisdag-torsdag kl. 9-12

9, Arch. Makarios Avenue, Severis Building, 2nd floor, 1065 Nicosia.

  • Vid nödfall kan man ringa tel. +358-9-160 55555 (utrikesministeriet)

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

På andra webbplatser

Uppdaterat 11.9.2014


© Finlands ambassad, Nicosia | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter