Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Information om webbplatsen - Finlands ambassad, Nicosia : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Nicosia

Embassy of Finland
P.O.BOX 21438, 1508 Nicosia, Cyprus
Tel. +357-22-458 020, E-post: sanomat.nic@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Information om webbplatsen

Webbplatsen Finland.org.cy är en distributionskanal för information och tjänster som utrikesministeriet tillhandahåller. Webbplatsen finns på finska, svenska och engelska. Allt material är dock inte tillgängligt på alla tre språk, medan en del information finns även på andra språk. Beskickningarnas webbplatser kompletterar den flerspråkiga informationen.

Innehåll

Ämnesområdena i huvudmenyn täcker ministeriets verksamhetsområde och uppgifter. I anslutning till webbplatsen finns dessutom separata sidor om Finlands ordförandeskap och olika toppmöten. Under rubrikerna i huvudmenyn finns också aktuell information i anslutning till dessa.

Aktuellt innehåller, liksom namnet antyder, aktuell information om ministeriets olika verksamhetsområden. All aktuell information kan beställas med RSS-läsare.

Under rubriken Utrikes- och säkerhetspolitik finns information om genomförandet av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik samt Finlands verksamhet inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och internationella organisationer.

Sektionen Handelspolitik innehåller Finlands handelspolitiska program, information om EU:s gemensamma handelspolitik, handelspolitiska mål och metoder, främjande av export och internationalisering samt handelspolitiska organisationer.

Innehållet i Utvecklingspolitik består delvis av material från webbplatsen global.finland.fi. Informationen handlar om Finlands utvecklingspolitiska mål, samarbetsformer, samarbetsländer och -partner. Här finns dessutom information om utvecklingspolitiska stöd och andra finansieringsformer.

Internationellt samarbete erbjuder information om samarbete i olika former och sammanhang med andra internationella aktörer.

EU-sektionen ger allmän information om EU och information om EU-frågor som särskilt berör ministeriets verksamhetsfält.

Mänskliga rättigheter erbjuder allmän information om mänskliga rättigheter, människorättskonventioner, regelbunden rapportering och klagomål rörande mänskliga rättigheter.

Under Länder och regioner finns grundläggande information om olika länder.

Under rubriken Tjänster finns information om frågor i anslutning till resor, visumkrav, beredskap för krissituationer, medborgarskapsfrågor och andra konsulära tjänster. Sektionen erbjuder dessutom information om tjänster för företag och organisationer samt finansiering och projekt. Här finns dessutom anvisningar om protokoll- och etikettfrågor samt information om planering och forskning på ministeriets politikområden. Databanken innehåller information om politiska linjer, strategier, publikationer samt arkivet och biblioteket.

Under Ministeriet finns grundläggande information om ministeriets verksamhet, organisation, kontaktuppgifter och historia.

Sektionen Beskickningar presenterar Finlands beskickningar utomlands och representationer vid internationella organisationer och Europeiska unionen.

Specialprogram

För att kunna se och lyssna på programmen under Aktuellt -> Bandningar måste användaren ha ett RealPlayer-program, som kan laddas ner från nätet. En gratisversion av programmet finns bland annat på adressen http://www.live.sonera.com/live/popup_index.html.

Det går också att läsa allt innehåll under rubriken Aktuellt med hjälp av RSS feed (Really Simple Syndication/Rich Site Summary). Du kan beställa den senaste informationen i nyhetskategorin med en RSS-läsare. Då slipper du att konstant kontrollera om det finns nytt material på webbplatsen.

RSS-läsare finns att få gratis på nätet. Information om RSS feed finns bland annat på adresserna http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss, http://www.talentum.com/rss-ohje.jsp och http://www.yle.fi/rss-ohjeet.html.

Om sidorna

Uppe till höger på alla sidor finns språkversionerna, en översikt, feedback och sökning.

Språkversionerna öppnar den svensk- och engelskspråkiga delen av webbplatsen. Också i samband med enskilda pressmeddelanden och dokument ser du om informationen i fråga är tillgänglig på andra språk.

Översikten har ett index där du genom att klicka på plustecknet inför rubriken kan öppna underrubriker för att komma till innehållet på sidorna.

Med hjälp av feedbackblanketten kan du skicka kommentarer till ministeriet, som vi strävar efter att behandla så fort som möjligt.

Sökfunktionen fungerar med hjälp av fritextsökning. Den avancerade sökningen möjliggör användning av asterisk (*) för att ersätta ordslut och orden AND eller OR för att kombinera flera ord. Rangordningen av resultaten av textsökningen baserar sig på funktionerna i Microsoft SQL Server. Den statistiska metoden som används heter Jaccard coefficient. Metoden rangordnar sökorden på basis av

  • hur ofta sökordet förekommer i hela materialet
  • hur ofta sökordet förekommer i det aktuella dokumentet

 

Uppe på sidan finns också kontaktuppgifter till ministeriet och instruktioner för hur du hittar ministeriets olika avdelningar.

I högra kantenpå de enskilda sidorna finns språkversionerna och länkar till andra relaterade webbplatser. Länkarna är indelade i tre grupper: mer på webbplatsen, mer hos övriga utrikesförvaltningen och mer på internet.

  • Mer på webbplatsen innebär att det finns relaterad information på samma webbplats.
  • Mer hos övriga utrikesförvaltningen innebär att det finns relaterad information till exempel på beskickningarnas webbplatser, Europainformationens webbplats, webbplatserna global.finland.fi och virtual.finland.fi, tidningen Kauppapolitiikkas webbplats och så vidare.
  • Mer på internet innebär att det finns relaterad information på webbplatser som inte administreras av utrikesförvaltningen.

I högra kanten på varje sida står det dessutom vem som ansvarar för innehållet på sidan. Informationen fungerar som länk till kontaktinformationen för den enhet eller avdelning som ansvarar för innehållet.

Upphovsrätt och länkar

Rättigheterna till texter, foton och bandinspelningar på dessa sidor äger utrikesministeriet eller någon annan som nämns i samband med materialet. Någon annan än ministeriet kan alltså äga rättigheterna till bilderna, men ministeriet har avtalat om rätten att använda bilderna.

Det är tillåtet att länka till sidorna och citera texter, men källan måste då absolut nämnas. Om du vill använda materialet på annat sätt måste du komma särskilt överens om det med utrikesministeriet.

Det är absolut förbjudet att länka till enskilda bilder.

Behandling av personuppgifter

Webbplatsen registrerar inte personuppgifter som kunde leda till identifiering av enskilda användare. Endast för att kunna svara på feedback behöver vi kontaktuppgifter till personen som gett feedback.

Ansvar

Utrikesministeriet ansvarar för webbplatsens innehåll och vår avsikt är att uppdatera informationen så ofta som möjligt. Vi strävar efter att snabbt korrigera eventuella fel.

Ministeriet ansvarar inte för riktigheten i informationen på utomstående webbplatser som vi länkar till.

Närmare upplysningar

Webbplatsen administreras av Finlands ambassad i Nikosia med ministeriets enhet för webbinformation vid informations- och kulturavdelningen.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 27.10.2006


© Finlands ambassad, Nicosia | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter